ВЪНШНА РЕКЛАМА

Реализация на проекти за външна реклама на територията на цялата страна - големите градове и пътна мрежа.

Билбордове, мегабордове, City Light, хоругви, рекламни мрежи върху сгради (мешове). Предлагаме рекламни позиции на ключови локации, както и изготвяне на цели кампании. Консултация за подходящия избор на тип реклама и предложения за нестандартен тип присъствие.

ИДЕИ