PRIVACY AND COOKIE POLICY

Политика на бисквитките

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

По какъв начин използваме бисквитките?

Съществуват два вида бисквитки:

Сесийни (“session”)
Сесийните бисквитки са временни бисквитки, които съществуват само докато не затворите браузъра.

Постоянни (“persistent”).
Постоянните бисквитки се записват във Вашето устройство (компютър, лаптоп, таблет, мобилно устройство и др.) докато не ги изтриете или докато не изтече продължителността им на живот.

Тези бисквитки се използват за обезпечаване на сигурността, за улесняване на навигацията, за по-ефикасно представяне на информация на екрана, и за да можем да Ви предоставим по-добро обслужване чрез по-персонализирана информация. Също така може да използваме бисквитки за събиране на статистически данни за използването на Уеб сайта с цел непрекъснатото подобряване на дизайна и функционалността, за да разберем как посетителите използват Уеб сайта и като спомагателно средство при разрешаването на въпроси във връзка с Уеб сайта.

Видове бисквитки, които използваме:

1. Задължителни бисквитки (essential cookies)
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език. Без тези бисквитки, не можем да Ви предоставяме услугите, които позволяват на този Уеб сайт да функционира.

2. Аналитични бисквитки (performance cookies)
Те събират анонимна информация за начина, по който посетителите използват Уеб сайта. Тези бисквитки ни помагат да разберем как посетителите използват Уеб сайта като предоставят информация за посетените страници, времето прекарано на Уеб сайта и проблемите, които може да са се появили, като например съобщения за грешка (бисквитките на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца. Тази информация ни помага да подобрим ефективността на Уеб сайта.

3. Функционални бисквитки (functionality cookies)
Те служат за подобряване на Вашите посещения на Уеб сайта. Тези бисквитки могат, например, да запаметят информация като език или предпочитано местоположение. Тези бисквитки може да се използват за да Ви се предоставят услуги, които сте поискали. Запомнянето на Вашите избори позволява на Уеб сайта да Ви предоставя услуги с по-богати и по-персонализирани характеристики.

Бисквитки, използвани в сайта

Име на бисквитките: _ga, _gid
Описание: Аналитични бисквитки (performance cookie) Тази бисквитка се отнася до Google Universal Analytics. Използва се за аналитични цели. Отчитане на посещения, прекарано време в сайт и др.

Как да контролирате бисквитките?
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Ако използвате браузър Chrome може да добавите следното разширение с което да контролирате и изтривате бисквитките в даден сайт: Check my cookies

Политика за личните данни

Информация относно Администратора на лични данни

наименование: versaideas.com
телефон: +359 887 652 011
e-mail: ideas@versaideas.com

versaideas.com осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Чл. 1. versaideas.com събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основанията изброени в чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Конкретно, информирано, свободно и изрично съгласие дадено от Вас;
 • Изпълнение на задължения по договор с Вас;
 • Спазване на задължение, произтичащо по силата на нормативен акт;
 • Изпълнение на задача от обществен интерес;
 • За защита на легитимн или на трети лица. Например за установяване основателността на гаранционното обслужванe или разрешаване на възникнали спорове.

Чл. 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни от страна на versaideas.com

1) versaideas.com събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на договорните си задължения към вас, също и за:

 • Осчетоводяване;
 • Изготвяне на статистика;
 • Защита на информационната сигурност;
 • Разрешаване на възникнали правни спорове;

2) versaideas.com обработва Вашите лични данни съгласно:

 • Добрите търговски практики и приложимите нормативни актове на Република България и Европейския съюз;
 • Постигането на ясно и точно определен кръг от цели;
 • Минимума от събиране и обработка на данни, необходим за постигане на горепосочените цели;
 • Технологичното време необходимо за постигане на горепосочените цели;
 • Принципа за точност и актуалност на данните;
 • Необходимостта от цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

Чл. 3. Видове данни, които versaideas.com събира, обработва и съхранява и процедурите за това:

1) Процедури за събиране и обработка:

 • Изпращане на запитване по e-mail – дава възможност за легитимация на клиента пред versaideas.com, във връзка с предоставяне на различни услуги, включително и упражняване на права свързани с личните му данни;
 • Обработка на поръчка – целта на тази операция е приемане на поръчка, уточняване на параметрите на сделка между versaideas.com и Вас, и доставка. Поръчките се правят през електронната поща;

2) Видове обработвани данни:

 • Ваши индивидуализиращи данни: Име, Електронна поща и IP адрес – за да може да бъдете индивидуализирани като страна по договор и да бъде изпълнено дължимото към вас;

3) versaideas.com не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4) versaideas.com не използва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.

Чл. 4. Срок за съхранение на личните Ви данни.

1) versaideas.com съхранява Вашите лични данни в продължение на 30 дни след получаването на запитване. След изтичането на този срок, versaideas.com, в качеството си на администратор полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

2) versaideas.com Ви уведомява, в случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните, с оглед изпълнение на договор с вас, изпълнение на законови задължения или защита на легитимни интереси.

Чл. 5. Хипотези, при които versaideas.com предава личните ви данни на трети лица.

1) Необходимост от транспортни услуги – в такъв случай versaideas.com предоставя на куриерската фирма, ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за навременна и адекватна доставка. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора versaideas.com.

2) Нормативен акт задължава versaideas.com да предаде лични данни (най-често в съдействие на надлежно упълномощени държавни органи).

3) Посоченият кръг от лица, на които versaideas.com предоставя ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на лични данни.

Чл. 6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

1) Право на достъп

 • Вие имате право да изискате и получите от versaideas.com потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас;
 • Вие имате право да получите достъп до цялата информация свързана със събирането, обработването или съхранението на ваши лични данни от страна на versaideas.com, включително и самите данни;
 • При поискване versaideas.com Ви предоставя горепосочената информация в електронна или друга подходяща форма;
 • Предоставянето на достъпа до данните е безплатно, но versaideas.com си запазва правото да наложи такса за администриране, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

2) Право на коригиране или попълване. Вие имате право да поискате от versaideas.com да:

 • Коригира неточности в лични данни свързани с Вас;
 • Да попълни непълноти в лични данни свързани с Вас.

3) Право на изтриване

а) Вие имате правото да поискате от versaideas.com да изтрие свързаните с Вас лични данни, а versaideas.com има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се е основало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

б) versaideas.com не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • С цел спазване на правно задължение, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо versaideas.com или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • С цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4) Право на възражение. Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на ваши лични данни от страна на versaideas.com

5) Право на преносимост. В случай, че versaideas.com обработва ваши лични данни въз основа на ваше съгласие или поради необходимост при изпълнение по договор с вас, вие може да поискате от versaideas.com да:

 • Ви предостави Вашите лични данни в четим формат;
 • Предостави вашите лични данни на друг администратор, ако това е технически възможно.

6) Упражняване на правата свързани със събирането, обработката и съхранението на лични данни.

 • versaideas.com осигурява възможност за отправяне на горепосочените искания, чрез изпращане на заявление в свободен текст до ideas@versaideas.com.

Чл. 7. Задължения на versaideas.com при нарушение на сигурността на личните ви данни.

1) Ако versaideas.com установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2) versaideas.com се освобождава от задължението да Ви уведоми, ако:

 • Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Ако установите нарушения при събирането, обработката или съхранението на ваши лични данни, препоръчваме да се свържете с компетентния надзорен орган, за когото предоставяме следната информация:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg